2013. máj. 19. vasárnap

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól." Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar ez lenni?" Mások azonban gúnyolódva mondták: "Édes bortól részegedtek meg."
Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált:
Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak,
még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget.
A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja.
Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok."
Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

ApCsel 2,1-22.41-42.

EGY MÁSFAJTA BEFEJEZÉS

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen... (ApCsel 2,1)

Néhány órával az utolsó vacsora után a tanítványok próbának voltak kitéve - és elbuktak. Amikor a katonák jöttek, magára hagyták Jézust, letagadták, hogy ismerik őt; és elbújtak, mialatt ő meghalt a kereszten. Olyan gyávák voltak, hogy azt tették, amit valószínűleg mi is tettünk volna, amit talán bárki tett volna, aki a józanész alapján cselekszik.
A történet ismerősnek tűnhetett a római időkben Izráelben élő emberek számára. Mások is kinevezték magukat messiásnak, és kivégezték őket, majd követőik szétszéledtek. De ebben az esetben a történetnek más a vége. Most, akik elmenekültek, visszajöttek, hogy még hangosabban hirdessék, mint akármikor, hogy a kivégzett ember valóban a Megváltó volt. Valami mélységesen megváltoztatta őket azóta az éjszaka óta, amikor cserbenhagyták vezetőjüket. Mi okozta ezt a változást? Látták a feltámadott Urat!
Ezek az elbukott követők egymás között a megtisztelő helyekért civakodtak, félreértették Jézust, és megpróbálták Jézust a könnyebb útra csábítani. De a Szentlélek kiáradt ezekre a gyáva emberekre. És ezután bátran beszéltek a jó hírről. A tanítványok egyházzá lettek. Ezt nevezzük pünkösdnek.

Imádság: : Kegyelmes Istenünk, hálát adunk a húsvét üzenetéért. Tégy bennünket kegyelmed bátor tanúivá. Ámen.

Isten ereje a gyávákat bátor bizonyságtevőkké tudja formálni.
Drew Sappington (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYHÁZÉRT AZ EGÉSZ VILÁGON!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2018 Május
Ke Sze Cs Szo Va
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek