2014. október 2. csütörtök

Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől! Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.
Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek.

Fil 3,1-15.

A MÚLTAT ELFELEDVE

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! (Ézs 43,18)

Ahogy idősödöm, a múltbeli kudarcaim néha rám nehezednek és kísértenek. Hogyan is tudnék túllépni azokon a momentumokon, amikor téves döntéseket hoztam a karrieremmel kapcsolatban, melyek meghatározták a jövőmet, vagy amikor meggondolatlanul nyilatkoztam, és megbántottam másokat?
Az ilyen gondolatok megbénítanak. Pál apostolra is hatást gyakorolt a múlt. Bizonyára sok mindent szeretett volna elfelejteni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy Istennek akart tetszésére lenni, amikor keresztyéneket gyilkolt. Mikor végül is Jézus mellett döntött, elutasították, megverték és megkövezték a bizonyságtételéért. De az Istentől kapott tanítás megújította erejét, és mozgatórugója lett missziójának, ami végül is az életévé vált. "Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztusban adott jutalmáért."
Most ez lett az én mottóm is. Ha támadnak a negatív emlékek, erre az igeversre gondolok. Olyan, mintha a Szentlélek suttogná: "Felejtsd el, ami mögötted van." Újra szabad és kész vagyok, hogy gyümölcstermő lehessek.

Imádság: Kegyelem Istene, tisztítsd meg elménket a múlt kudarcaitól, melyek gátolnak bennünket az utadon való járásban és a neked való szolgálatban. Ámen.

Ma elengedem a múlt hibáit és követem Isten vezetését.
Elizabeth Rosian (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK A MÚLT HIBÁIT NEM TUDJÁK ELENGEDNI!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2014 Október
Ke Sze Cs Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek