2017. február 7. kedd

Amikor Jézus Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva:
"Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta fügött; ő pedig szólni kezdett hozzájuk: "Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára."

Lk 4,16-21.

MEGSZABADÍTVA

Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk: ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. (Lk 4,21)

Izrael egy Messiást várt, akiről azt tudták, hogy eljön majd egy napon és megszabadítja őket. Jézus meglepte az embereket, amikor ezt mondta a zsinagógában: "ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára". Más szavakkal: ez a nap a szabadulásotok napja. Jézus szavai ma is ugyanúgy igazak: Messiási szolgálatában kész mindenkit megszabadítani a rabságából.
2008-ban, amikor részt vettem egy egyiptomi misszióban, találkoztam egy fiatalemberrel, aki akkoriban öngyilkosságot akart végrehajtani, a Nílusba akarta vetni magát. Egy asszony, aki meglátta ezt, odakiáltott neki: "Fiatalember! Ugorhatsz, és véget vethetsz ennek az életnek! De mit gondolsz a másik életről?" Az asszony kérdése megakadályozta, hogy elkövesse tettét. A fiú elhatározta, megpróbálja megtalálni Istent.
Miután hallottam a történetét, megosztottam vele az evangéliumot. Könnyes szemmel befogadta Jézust a szívébe. Megöleltem őt, és akkor azt mondta, hét éve nem ölelte őt meg senki. Ez a fiatalember közvetlenül tapasztalta meg, milyen a szabadulás. Ez nem történhetett volna meg, ha nem hallja meg az örömhírt a Szabadítóról, Jézusról, aki most is szabaddá tesz bennünket.

Imádság: Úr Jézus, neked van erőd, hogy szabaddá tégy minket. Segíts megnyugvást találnunk karjaidban! Ámen.

Jézus tehet engem szabaddá.
Cristian Istrate (Nagyszeben, Románia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÖNGYILKOSSÁGOT FONTOLGATNAK!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek