2017. február 24. péntek

Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan.

Zsid 11,3-12.

NE CSAK MONDD, CSINÁLD IS!

Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. (Jak 2,24)

A Zsid 11-et gyakran nevezik a hithősök fejezetének, mert olyan embereket sorol fel, akik megtették azt, amire Isten kérte őket. Az egyik példa Ábrahám, aki engedelmeskedett Isten hívásának, és elhagyta otthonát úgy, hogy fogalma sem volt, hová is megy tovább. Egy másik példa Énók, aki Istennel járt (1Móz 5,22.24) és Ábel, aki hit által értékesebb áldozatot mutatott be Istennek, mint Káin. Ezekben a hithősökben egy közös van, hogy engedelmeskedtek az Úrnak.
A Jak 2,20-ban ezt olvassuk: "A hit cselekedetek nélkül meddő." A Zsid 11 hithősei végül elnyerték Isten tetszését, amikor hitüket engedelmesen tettekre váltották. Nem voltak tökéletesek, hozzánk hasonlóan voltak gyengeségeik és kísértéseik. De minden esetben elősegítették Isten céljainak megvalósítását engedelmeskedve Isten hívásának, bármerre vezette őket.
A hit mindnyájunkat cselekvésre késztet, és a Bibliában megtalálunk mindent, amire szükségünk van ahhoz, hogy hűségesen elvégezzük Isten akaratát.

Imádság: Drága Istenünk! Segíts hitünket tettekben megélni! Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen.

Isten a szavaimon túl cselekvést is vár.
Donald Bottenfield (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK ISTEN HÍVÁSÁNAK FELISMERÉSÉÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2017 Február
Ke Sze Cs Szo Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek