2017. április 10. hétfő

Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik.

Ézs 61,1-3.

ERŐSSÉG ISTENTŐL

Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban! (Róm 16,7)

Önkéntes vagyok egy helyi börtönben, és nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy az F blokkban szolgálhatok. Legtöbben az ottani férfiak közül majdnem mindenüket elvesztették: a családjukat, a munkájukat, az otthonukat és az egzisztenciájukat. Viszont nem vesztették el a mi Urunk és Megmentőnk, Jézus Krisztus szeretetét. Az Istenbe vetett hitük kiolthatatlan. Tudják, hogy Isten szeretetén keresztül meg tudják változtatni az életüket, és olyanná tudnak válni, amilyenné Isten szeretné.
Mindig megkérdezem őket, miért imádkozzam, és majdnem mindig azt a választ kapom, hogy az Úr továbbra is erősítse a hitüket. Azért imádkoznak, hogy olyanok legyenek, mint Pál apostol, aki erősséget talált Istenben, amikor börtönben volt.
Régebben abban reménykedtem, hogy a látogatásaim áldást jelentenek a bebörtönzöttek számára. De ez a szolgálat nekem is gazdag áldást ad. Látom azokban az emberekben, akik nagyon sok mindent elvesztettek, Isten kimeríthetetlen szeretetét és az erős hitet Jézus Krisztusban. Ez a legnagyszerűbb tanúságtétel Isten átformáló erejéről, amit valaha láttam. Hála az F blokk lakóinak, erősebbé váltam a hitemben.

Imádság: Uram, áldd meg a börtönben levő férfiakat és nőket! Erősítsd és tartsd meg az ő hitüket is! Ámen.

Hogyan erősíti Isten a hitemet mások hitén keresztül?
Dave Shiple (Dél-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK BÖRTÖNBEN VANNAK!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek