2017. április 26. szerda

Válaszd külön a lévitákat Izráel fiaitól, hogy a léviták az enyémek legyenek. Csak azután kezdhetik el a léviták a szolgálatot a kijelentés sátránál, ha megtisztítottad és felajánlottad őket ajándékul. Mert egészen az én tulajdonaim ők Izráel fiai között. Őket választottam ki magamnak Izráel fiai közül minden elsőszülött helyett, aki anyja méhét megnyitja. Mert enyém minden elsőszülött Izráel fiainál, akár embertől, akár állattól való. Akkor szenteltem őket magamnak, amikor lesújtottam Egyiptom földjén minden elsőszülöttre. A lévitákat minden elsőszülött helyett választottam ki magamnak Izráel fiai közül, és a lévitákat Áron és fiai rendelkezésére bocsátottam Izráel fiai közül, hogy Izráel fiai helyett végezzék a szolgálatot a kijelentés sátránál. Szerezzenek engesztelést Izráel fiaiért, hogy ne sújtsa csapás Izráel fiait, ha a szentélyhez közelednek. Így cselekedett Mózes, Áron és Izráel fiainak egész közössége a lévitákkal. Egészen úgy cselekedtek a lévitákkal Izráel fiai, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek. A léviták megtisztították magukat a vétektől, és kimosták ruhájukat. Áron pedig felajánlotta őket ajándékul az ÚRnak, és engesztelést végzett értük Áron, hogy tisztává tegye őket. Csak azután kezdték el a léviták szolgálatukat a kijelentés sátránál, Áron és fiai irányításával. Úgy cselekedtek a lévitákkal, ahogyan megparancsolta az ÚR Mózesnek.

4Móz 8,14-22.

A SZOLGÁLAT AJÁNDÉKA

Izráel fiai közül a lévitákat adományként Áronnak és fiainak adtam, hogy Izráel fiai helyett ők végezzék a szolgálatot a kijelentés sátránál. (4Móz 8,19)

Pár éve segédkeztem egy óvodai csoport tanításában, míg a szülők bibliaórán vettek részt. Hetente legalább egy tucat hároméves gyűlt össze a teremben, kétórányi éneklésre, játékra és tanításra. Minden alkalommal alaposan kifáradtam. Örültem viszont, hogy a szolgálatommal egy kis szünethez juttathattam a kimerült édesanyákat, energikus gyerekeket Istenről taníthattam, és támogathattam a bibliaórás csoport vezetőségét.
Mindazoknak, akik Isten munkáját végzik, szükségük van segítségre. A szent sátor megépítése után Isten elkülönítette a lévitákat, hogy támogassák Áront, a főpapot. A fenti igeversben Isten úgy nevezi őket, mint "adományt Áronnak és fiainak". Milyen óriási segítséget jelentettek a léviták Áron és az izraeliták számára! Szolgáltak a sátor körüli mindennapi teendőkben, megosztották a terheket a sátor szétszedésében, szállításában és felállításában. Mi is felajánlhatjuk a szolgálat ajándékát helyi gyülekezetünknek és keresztény misszióknak. Akár tanítunk, takarítunk, üdvözöljük az érkezőket, szobát rendezünk be vagy rendszeresen imádkozunk a misszióért, Isten fel tudja használni munkánkat, hogy építsük az ő országát, és támogassuk vezetőinket. Egyik felajánlásunk sem túl kevés.

Imádság: Urunk, időnket ajándékként neked szánjuk. Mutasd meg, hogy hol szolgálhatunk téged. Ámen.

Milyen munkára hívott el Isten?
Amelia Rhodes (Michigan, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYERMEKEKET TANÍTÓKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek