2017. június 18. vasárnap

Fülöp így szólt hozzá: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!" Jézus erre ezt mondta: "Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát? Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek."
"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem."

Jn 14,8-14.

ÉPPEN OLYAN, MINT AZ APÁM

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)

Mióta az eszemet tudom, olyan akartam lenni, mint az apám. Ő volt a hősöm és a legjobb barátom. Mindent szerettem, amit apa szeretett. Szerettem horgászni és kirakatokat nézni (különösen a sportboltokét és a vaskereskedésekét), célba lőni íjammal és nyilammal, vagy puskámmal. Szerettem a lovakat, a Stetson kalapokat, a hazámat. Tengerész akartam lenni, ha felnövök, mint apám.
Ahogy gyerekként apámra akartam hasonlítani, felnőttként Mennyei Atyámra szeretnék. Szeretni akarok másokat, ahogy Isten teszi, feltétel nélkül, önfeláldozóan, és megbocsátani másoknak, ahogy ő is mindig kegyelmesen megbocsát nekem. Fényt akarok vinni a sötét helyekre, a szomorúságba örömet, s a fájdalomba gyógyulást.
A Szentlélek segítségével olyanok lehetünk, mint az Atya, és a Fiú. Megváltoztathatjuk a világot, ha Krisztust követjük.

Imádság: Drága Istenünk, hadd legyünk minden nappal hozzád hasonlóbbakká, hogy mások is megismerhessék szeretetedet és kegyelmedet. Krisztus nevében. Ámen.

Igyekezhetek Mennyei Atyámra hasonlítani, és így változást hozni a világban.
Belinda Jo "BJ" Mathias (Mississippi, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ APÁKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

Legújabb kommentek