2017. augusztus 8. kedd

Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Róm 8,31-39.

TÖKÉLETES SZERETET

Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. (1Jn 4,17-18)

Gyerekkoromban a családom nem járt rendszeresen templomba. A rádiós prédikációk jelentették az elsődleges forrást, amelyek főleg az Isten ítéletéről szóltak. 12 évesen kezdtem templomba járni, és megkönnyebbülve fedeztem fel, hogy egészen más a prédikáció. A hangsúly Isten irántunk való szeretetén és saját magunk mások felé irányuló szeretetén volt. Egy kissé azért aggódtam, hátha egyházunk felhígítja a Biblia üzenetét.
Aztán rátaláltam a mai igére. Nagy örömmel töltött el, hogy Istennek nem az a szándéka, hogy az ítélettől való félelemben éljünk. A félelemmel teli szeretet nem teljes. A szeretet üzenete, melyet a templomban hallottam, igaz.
Ma már lelkipásztorként szolgálok, és arra biztatom egyházunk tagjait, ne féljenek Isten ítéletétől, és azoktól az emberektől, akik nem tartanak bennünket igaz kereszténynek, mert másként gyakoroljuk hitünket. Pál felhívja figyelmünket: "Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra?" (Róm 8,33-34) Krisztus követőiként tudjuk, hogy semmi sem választhat el Isten szeretetétől. (Róm 8,38-39) Istennek legyen hála!

Imádság: Urunk, szabadíts meg minket a félelemtől. Segíts befogadni az igazságot, mely szerint Jézus Krisztus halála és feltámadása által kegyelemből igazulunk meg. Ámen.

Semmi sem választhat el Isten szeretetétől.
Michael A. Macdonald (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK FÉLNEK ISTEN ÍTÉLETÉTŐL!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2017 Augusztus
Ke Sze Cs Szo Va
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek