2017. szeptember 6. szerda

Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názereti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!" Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: "Dávid Fia, könyörülj rajtam!" Jézus megállt és ezt mondta: "Hívjátok ide!" Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: "Bízzál! Kelj fel! Hív téged!" Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: "Mit kívánsz, mit tegyek veled?" A vak ezt mondta: "Mester, hogy újra lássak." Jézus ekkor így szólt hozzá: "Menj el, a hited megtartott téged." És azonnal újra látott, és követte őt az úton.

Mk 10,46-52.

MAGASABB UTAK

Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál... (Ézs 55,9)

Egy feladat elvégzése megelégedettséget, a hasznosság és a teljesség érzését adja. A közbejött dolgok azonban gyakran a sutba dobják terveimet: valamelyik családtagomnak sürgősen segítségre van szüksége, a lelkész akar velem beszélni, vagy valakitől egy e-mail érkezik, amelyben utolsó pillanatban bevethető önkénteseket keres. Amikor csak a teendők listáját tartom szem előtt, a közbejött dolgok nagyon zavaróak tudnak lenni.
Ezzel szemben a Biblia sokszor tudósít arról, hogy Jézus megállt az útján, hogy meggyógyítson valakit, mint tette azt Bartimeussal a mai igeszakaszban. Ezért újabban, amikor közbejött akadályokkal szembesülök, én is megállok, és igyekszem segítő kezet nyújtani, vagy értő füllel meghallgatni valakit. Ilyenkor Isten segít megváltoztatni nézőpontomat, és megmutatja, hogy a közbejött dolgok gyakran fontosabbak, mint a teendőim listája. Néha pedig, amikor nem vagyok képes megérteni a megváltozott helyzetet, Isten ad hitet, hogy bízzam azokban a magasabb utakban és gondolatokban (Ézs 55,9).
Évekig imádkoztam reggelente: "Istenem, segíts, hogy elvégezzem ma mindazt, amit te szeretnél!" Most már azért is imádkozom, hogy legyen erőm félbehagyni dolgokat, és Isten magasabb terveiben bízni. A saját listámhoz való ragaszkodás helyett Istent kérem, töltsön be a hiánytalanság érzésével.

Imádság: Urunk, segíts válaszolnunk szolgálatra való felhívásodra. Adj hitet bízni terveidben. Ámen.

Mit kell ma félretennem valami fontosabb miatt?
Jennifer Kirsch (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK A TÚLTERHELT EMBEREKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2017 Szeptember
Ke Sze Cs Szo Va
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek