2018. január 11. csütörtök

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Kol 3,12-17.

ISTEN SZERETETÉNEK VISSZATÜKRÖZŐDÉSE

Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. (Péld 27,19)

Férjemmel egy tóhoz kirándultunk, mely békés volt a reggeli napsütésben. Felszíne visszatükrözte a felette magasló világot: a fenyvestől sötétzöld dombokat és a mélykék égboltot, melyen pufók fehér felhők úszkáltak. Ezek annyira tisztán tükröződtek, hogy képtelen voltam megfejteni a víz valódi színét.
Bárcsak ehhez hasonló módon képes lennék Istent visszatükrözni! Jézus példáján keresztül a Biblia megmutatja, hogyan éljünk. Szerette a szegényeket, segítő kezet nyújtott a betegeknek, és megbocsátott azoknak, akik bántották. Mégis azt kérdezem magamtól, miért olyan nehéz, hogy hasonló módon éljek? Talán, mert lelkemet felkavarja a stressz, a bűntudat rossz tetteim miatt, vagy az emlékeim arról, amikor megbántottak.
Amikor azt látjuk magunkon, hogy botladozunk ezekben a nehézségekben, dicsőítő énekek éneklésével, bocsánatért könyörögve és Isten áldásaira összpontosítva megengedhetjük Istennek, hogy lecsendesítse ezeket a viharokat. Ha ezt tesszük, belső viharaink elülnek, és egyre jobban képesek leszünk Isten szeretetének szépségét és világosságát visszatükrözni.

Imádság: Urunk, újíts meg minket Szentlelked által, hogy szeretetedet tükrözzük a környezetünkben élőknek. Ámen.

Hogyan tudom ma Isten szeretetét visszatükrözni?
Susan Thogerson Maas (Oregon, USA)

IMÁDKOZZUNK A TÚRÁZÓKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2018 Január
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek