2018. augusztus 19. vasárnap

Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által: hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében; és hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.

Ef 3,1-12.

FELFOGHATATLAN KEGYELEM

Nekem... adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus mérhetetlen gazdagságát. (Ef 3,8)

A Smithsonian Intézet* gyűjteményében több mint 150 millió tárgy található. Ha napi 8 órában csak 2 percet szánunk egy tárgy megtekintésére, majdnem 2000 év alatt jutnák a végére. Én két percnél jóval tovább néztem a kiállított darabokat. Több tízezer évig tartott volna a kiállítás megtekintése, s akkor még semmit sem tudnék a tárgyak mögött rejlő történetekről.
Isten mélységeit kutatva végtelenül sok izgalmas rejtély vár ránk. Mielőtt Pál keresztény lett, szigorú, törvényeskedő farizeus volt. Mikor a Krisztusban való hit által elkezdte megérteni Isten megváltó tervét a zsidókra és a pogányokra nézve, ez olyan lehetett, mintha belépett volna a Smithsonianba. Bizonyára lenyűgözte az újonnan felfedezett kegyelem mindent elsöprő, túláradó természete. Minden friss meglátás Isten kedvességének és irgalmának új dimenzióit tárta fel számára. Pál Isten kegyelmének és szeretetének leírására gyakran használja a kifürkészhetetlen, semmihez sem fogható, felfoghatatlan szavakat.
Isten arra hív, hogy fedezzük fel ezeket a leírhatatlan csodákat, s Pállal együtt valljuk: "Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai!" (Róm 11,33)
*Egy hatalmas oktatási, kutatási intézet és múzeum együttes (USA).

Imádság: Drága Istenünk, segíts meglátnunk kegyelmed kifürkészhetetlen gazdagságát! Ámen.

Isten szeretetének mélysége és szélessége lenyűgöző!
Linda Barrett (Alabama)

IMÁDKOZZUNK A MÚZEUMIGAZGATÓKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2018 Augusztus
Ke Sze Cs Szo Va
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek