2018. október 7. vasárnap

Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izráel összes vezető emberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzóit, az udvari emberekkel, a testőrökkel és az összes kiváló vitézekkel együtt. Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt: Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az ÚR szövetségládájának, Istenünk lába zsámolyának az elhelyezésére házat építsek. Elő is készítettem az építést. De az Isten így szólt hozzám: Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. Mégis engem választott ki Izráel Istene, az ÚR atyám egész háza népéből, hogy Izráel királya legyek mindvégig. Mert Júdát választotta ki a fejedelemségre, Júda házában pedig az én atyám háza népét, apámnak a fiai között pedig bennem telt öröme, hogy egész Izráel királyává tegyen. Valamennyi fiam közül, pedig az ÚR sok fiút adott nekem, Salamon fiamat választotta ki, hogy ő üljön az ÚR királyságának a trónjára Izráelben. És ezt mondta nekem: Fiad, Salamon építi majd föl házamat és udvaraimat, mert kiválasztottam őt, hogy fiam legyen, én pedig atyja leszek. Örökre megszilárdítom királyságát, ha állhatatosan teljesíti parancsolataimat és végzéseimet, ahogyan eddig tette. Most azért egész Izráelnek, az ÚR gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom: Tartsátok meg, sőt keressétek Isteneteknek, az ÚRnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre. Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az ÚR minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az ÚR választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős és készítsd el!

1Krón 28,1-10.

MEGTESSZÜK!

Szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel! (1Krón 28,9)

A templomunkban a heti imaórán a csoport egyik férfitagja gyakran ezekkel a szavakkal fejezi be imáját: "Kérünk, mondd meg, mit kell tennünk, és megtesszük." Ez felidézi számomra azt, amikor Dávid elmondta fiának, Salamonnak, hogy az Úr őt választotta ki a templom megépítésére. A felelősség mellé Salamon figyelmeztetést is kapott Dávidtól: Légy hát erős, és végezd el a munkát!
Dávid ezt mondta fiának: "Ismerd meg atyád Istenét". Azt is mondta, fontolja meg alaposan, mit jelent az, hogy "téged választott ki az Úr". Mivel az Úr a szívet keresi, és minden okot ismer, Salamon tisztában volt azzal, hogy óriási felelősség terheli.
Nekünk is vannak kötelezettségeink, melyeket Isten adott. Ha azt akarjuk kérni Istentől, hogy vezesse életünket; legyünk készen "teljes szívvel és készséges lélekkel" megtenni mindazt, amire ő elhív. A barátom gondolata helytálló: először találjuk meg, Isten mit akar tőlünk, és aztán tegyük meg azt.

Imádság: Drága Atyánk, adj nekünk teljes odaszánást és készséges értelmet, hogy adott helyen, időben és megfelelő módon szolgálhassunk, amint hívsz minket! Ámen.

Amikor Isten hív, teljes szívvel fogom követni.
Roger Palms (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ISTEN HÍVÁSÁRA FIGYEL!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2018 Október
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek