2018. december 7. péntek

Látom, amint bomladoznak Kúsán sátrai, reszketnek Midján földjének sátorlapjai.
A folyamok ellen lobbant haragra az ÚR? A folyamokra haragszol, vagy a tengerre vagy dühös? Azért jössz vágtató lovakkal, győzelmet hozó harci kocsikkal?
Íjad harcra kész, tegzed nyilakkal tele. (Szela.) Folyóknak hasítasz medret a földbe.
Ha meglátnak téged a hegyek, remegni kezdenek, feltör a vízáradat, morajlik a mély tenger, magasra emelkednek partjai.
A nap és a hold lakóhelyén marad, amikor nyilaid villogva cikáznak, és dárdád ragyogva villámlik.
Felindulásodban taposod a földet, haragodban csépeled a népeket.
Kivonulsz néped szabadítására, fölkented szabadítására. Szétzúzod a bűnös házának tetejét, alapját föltárod a sziklatalajig. (Szela.)
Nyilaiddal átlőtted harcosainak vezérét, pedig már rám törtek, hogy megfutamítsanak; ujjongtak, hogy megemésztik rejtekhelyén a szegényt.
A tengeren jártál lovaiddal, a nagy vizek habjain.
Hallottam, és reszketett a szívem, hangjától megremegtek ajkaim. Fájdalom járja át csontjaimat, reszkető léptekkel járok. Bárcsak nyugtom lenne a nyomorúság napján, amely eljön a bennünket fosztogató népre!
Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. Kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban.
De én vigadozni fogok az ÚR előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az ÚR, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. A karmesternek: húros hangszerre.

Hab 3,7-19.

ÖRÖM A TERMÉKETLEN FÖLDÖN

Hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót. De én vigadozni fogok az Úr előtt. (Hab 3,17-18)

A gazdálkodók azért dolgoznak, hogy erőfeszítéseik megtérüljenek, családjaik és közösségeik megfelelő élelemhez jussanak. Mégis, van, hogy bármennyire dolgos a gazda, olykor az egész termés kárba vész. Minden gazdálkodó, próféta és minden ember szembesül olyan körülménnyel, amit nem irányíthat.
Habakuk könyve Izrael történelmének egy nehéz időszakában született: az asszírok megtámadták az országot, és a babilóniai hódítás is fenyegette őket. Az első két fejezetben azt látjuk, amint Habakuk imáiban ezekkel a nehéz dolgokkal küzd. Időnként még Istent is kérdőre vonja. Végül Habakuk inkább Isten dicsőítését választja, és örömet talál jelenlétében.
Azonosulni tudok Habakukkal. Jelentkeztem olyan állásokra, ahová nem vettek fel, megtettem a tőlem telhető legtöbbet az emberi kapcsolataimban, amelyek aztán nem működtek, minden erőmet beleadtam olyan szolgálatba, amiben nem teljesültek álmaim. Megtanultam, ha örömünket saját eredményeinkre vagy mindenkori körülményeinkre alapozzuk, akkor korrigálni kell magunkat, és mélyen csalódunk. De ha erőnk és reményünk az Úrban van, akkor még egy terméketlen időszakban is követhetjük Habakuk példáját, és örömmel dicsőíthetjük az Urat.

Imádság: Atyánk, adj nekünk perspektívát és hitet, hogy magasztaljunk téged az élet sivár időszakaiban is! Ámen.

A legnehezebb körülmények közt is örömet találhatok Istenben.
Philip Catterton (Kansas, USA)

IMÁDKOZZUNK A GAZDÁLKODÓKÉRT!A Csendes Percek fordítása, szerkesztése anyagi terhet is jelent egyházunknak, a Magyarországi Metodista Egyháznak.
A Csendes Percek digitális formában továbbra is ingyenes, de szívesen vesszük anyagi támogatásodat.
Számlaszám: 10404065-50485348-54531009
Csekk igényedet a szerkesztoseg@csendespercek.hu címre küld.

Köszönettel
Csendes Percek szerkesztősége

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2020 Május
Ke Sze Cs Szo Va
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek