2019. december 26. csütörtök

Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zerah, Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Nahson, Nahsoné Szalmón. Szalmón fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Óbéd, Óbédé Isai. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijjá, Abijjáé pedig Ászá. Ászá fia volt Jósafát, Jósafáté Jórám, Jórámé Uzziás. Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámóné Jósiás. Jósiás fia pedig Jekonjás és testvérei, a babiloni fogságbavitelkor. A babiloni fogságbavitel után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiélé Zerubbábel. Zerubbábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákim, Eljákimé pedig Azzur. Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákób. Jákób fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.

Mt 1,1-17.

CSALÁDTÖRTÉNET

Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék. (Mt 1,17)

Amikor elkezdjük olvasni Máté evangéliumát, az első fejezet első 17 versében csupán nevek szerepelnek. Kérdezem, miért?
Azt gondolom, Máté genealógiájának több oka van. Először is, Jézus ember volt. Mi Jézus Isten voltára szoktunk fókuszálni, de fontos arra is emlékeznünk, hogy Jézus ember is volt.
Másodszor, a listán szereplők közül számosan messiási próféciát töltenek be. "Eljön majd az idő, amikor Dávidnak igaz sarjat támasztok. Királyként fog uralkodni, és bölcsen jár el, jogosságot és igazságot cselekszik e földön" (Jer 23,5). Máté bemutatja, hogy Jézus beteljesítette ezt a próféciát.
Harmadszor, ez a lista azt bizonyítja, hogy Isten bármilyen embert fel tud használni a tervei megvalósításához. A névjegyzéken olyan hithősök szerepelnek, mint Ábrahám, Ruth és Dávid. De a prostituált Ráháb, Támár, Manassé és Abija nem örvendtek nagy tiszteletnek. Lényegében Jézus családfájában mindenféle ember előfordult, közülük néhányan nem voltak tiszteletre méltók. Ennek ellenére Isten eszközei voltak.
Néha felmerül bennünk a kérdés, Isten vajon miképpen használhat minket? Máté emlékeztet bennünket arra, hogy Isten tud és akar minket használni tervei megvalósításában.

Imádság: Istenünk, segíts meglátni, hogyan munkálkodsz a körülöttünk lévő embereken keresztül! Ámen.

Hogy használ fel engem Isten?
Hannah Meyer (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KEVÉSNEK TARTJÁK MAGUKAT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2019 December
Ke Sze Cs Szo Va
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek