2020. április 23. csütörtök

Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izráel országából való leány. Arám királya ezt mondta: Menj csak el, én meg levelet küldök Izráel királyának. El is ment, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat meg tíz rend ruhát. Átadta a levelet is Izráel királyának, amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem! Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem! Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben! Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az ÚRnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta: Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben. Most azért fogadj el ajándékot szolgádtól!

2Kir 5,1-15.

MEGVÁLTOZTATOTT IMÁDSÁG

Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj el, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. (2Kir 5,10)

A leprás Naámán története arra emlékeztet, hogy milyen voltam évekkel ezelőtt. Fiatal felnőtt koromban problémáim voltak az apámmal. Éveken át komolyan imádkoztam azért, hogy Isten mutassa meg neki azokat a hibákat, amelyeket láttam benne. Dühös voltam és sértődött. Nem láttam a kiutat.
Évek teltek el anélkül, hogy bármilyen látható változás történt volna apámnál. Felötlött bennem, hogy talán nem helyesen imádkoztam. Attól kezdve azért fohászkodtam, hogy Isten változtasson meg engem, és adjon megbocsátó szívet. Apám semmit nem változott. Én pedig szerettem volna tovább lépni, de világossá vált, javulás nem fog bekövetkezni a kapcsolatunkban az újfajta imádságom nélkül.
A válasz végül megérkezett. A szívem megváltozott, és megbocsátottam neki. Megváltozhatott a kapcsolatunk. Ez sem volt egy nagy, váratlan csoda, ugyanúgy mint Naámán esetében. De a helyes magatartás és Isten utasításainak követése hasonló eredményeket hozott. Ahogy Isten meggyógyította Naámánt, úgy az én szívemet is.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy keressük útmutatásodat, és elfogadjuk az irányításodat adott helyzetekben! Ámen.

Imádkozhatom azért, hogy Isten változtassa meg a szívemet.
Margie J.Harding (Maryland, USA)

IMÁDKOZZUNK A MEGROMLOTT SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLATBAN ÉLŐKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2021 Január
Ke Sze Cs Szo Va
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

Bejelentkezés

Legújabb kommentek