2020. november 3. kedd

Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izráel országából való leány. Arám királya ezt mondta: Menj csak el, én meg levelet küldök Izráel királyának. El is ment, és vitt magával tíz talentum ezüstöt, hatezer aranyat meg tíz rend ruhát. Átadta a levelet is Izráel királyának, amely így szólt: Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem! Amikor Izráel királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta: Hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ideküld ez énhozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából?! Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem! Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izráel királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben! Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested! Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt: Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az ÚRnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izráel minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak! Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké.

2Kir 5,1-14.

KEGYELEMBEN MEGMÁRTÓZVA

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! (Zsolt 51,12)

A mai olvasmányunkban Naámán Elizeushoz utazott a leprából való gyógyulása reményében. Csalódást érzett, amikor a próféta csak kiüzent a szolgájával, hogy mártózzon meg hétszer a Jordán vizében a gyógyuláshoz. Ez az utasítás tréfának tűnt neki. A szolgái azonban emlékeztették, hogy ha bonyolult utasításokat hajlandó lett volna teljesíteni, miért ne tenné meg ezt az egyszerű feladatot. Elizeus parancsát követve azután Naámán ujjongva és gyógyultan jött ki a Jordán vizéből.
Özvegyasszonyként jól ismerem a magányosságot, és tudom, milyen hamar túlfűtötté és betegségre fogékonnyá tehet. Értelmem azt mondja, hogy vágyakozzak valamire vagy valakire, és így kevésbé érezzem magam elhagyatottnak. Naámán története arra emlékeztet, hogy a magányosság ellenszerét nem lehet megtalálni vagyontárgyak gyűjtésével vagy nagy feladatok végrehajtásával. Magányosságom azzal gyógyítható, ha alámerülök Isten kegyelmének folyamába.
Úgy tapasztaltam, hogy erre a "megmártózásra" a legjobb mód a Zsolt 51,12 igevers következetes imádkozása. Ez a gyakorlat kivezet a magányosságomból az örömre, eláraszt kegyelemmel, és helyreállítja értelmemet és lelkemet.

Imádság: Lelkünk gyógyítója, oktass minket, hogy elmerüljünk kegyelmedben a szükség idején! Az erős lelket újítsd meg bennünk, kérünk! Ámen.

A bibliaolvasás elvezet Isten kegyelmének megtapasztalásához.
Virginia Jelinek (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÖZVEGYEKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2020 November
Ke Sze Cs Szo Va
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek