2022. május 28. szombat

Dávid legyőzi Góliátot
Amikor az izráeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izráeliek: Láttátok ezt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy kigúnyolja Izráelt. Ha akadna valaki, aki megölné, azt gazdagon megajándékozná a király, még a leányát is hozzáadná, és fölmentené apjának a házát Izráelben minden szolgálat alól.
Akkor Dávid megkérdezte a mellette állóktól: Mi lesz a jutalma annak, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izráelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki is szóról szóra, hogy mi lesz a jutalma annak, aki levágja Góliátot. Amikor a legidősebb bátyja, Elíáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Elíáb, és ezt mondta: Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy szeretsz hősködni, és mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni, azért jöttél ide! Dávid ezt felelte: Ugyan mit követtem el? Hiszen csak beszélgetek! Azután odafordult valaki máshoz, és tőle is ugyanazt kérdezte. A hadinép pedig ugyanúgy válaszolt neki, mint azelőtt. Amikor híre ment, hogy mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak: Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. De Saul ezt mondta Dávidnak: Nem mehetsz el, hogy megvívj ezzel a filiszteussal, mert még fiatal vagy, ő pedig harchoz szokott ember ifjúkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utánamentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is: úgy jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Azután ezt mondta Dávid: Az ÚR, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt Dávidnak: Hát menj, az ÚR legyen veled!

1Sám 17,24-37.

HARC GÓLIÁTTAL

Az ÚR, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felelt: Hát menj, az ÚR legyen veled! (1Sám 17,37)

Amikor Dávid meglátta Góliátot, úgy érezte, arra hívatott, hogy Istenért és népének becsületéért harcoljon. Saul királynak azonban kétségei voltak, és Dávid azt is láthatta, amint az összes izraelita félelmében megfutamodik. Ez elbátortalaníthatta volna az ifjú Dávidot vagy félelemmel tölthette volna el. De ő teljesen bízott a Mindenható erejében, és nem engedte, hogy bármi is eltántorítsa ettől a küzdelemtől.
Mindannyiunknak megvan a saját Góliátunk. Lehet ez a munkahely elvesztése, gyenge tanulmányi eredmények, egészségtelen párkapcsolat, rossz főnök vagy akár egy vírusjárvány. Ezek leküzdhetetlennek tűnhetnek, pánikot és félelmet okozhatnak. De a reménységünk mindig megmaradhat, mert Isten velünk van, és ahogy Dávid, mi is legyőzhetjük Góliátot.
Amikor 2015-ben felmondtam a munkahelyemen, nem volt semmilyen tervem, új állást pedig nagyon nehéz volt találni. De Dávid példája nyomán tudtam, hogy Isten nekem is segíteni fog. És idővel egy jobb álláshoz jutottam.
Isten népeként is fölülemelkedhetünk minden akadályon. Ne hagyjuk, hogy a kihívások legyőzzenek bennünket! A Mindenhatóval képesek leszünk a győzelemre.

Imádság: Mindenható Istenünk, légy segítségünkre, hogy az előttünk álló kihívások fölé emelkedhessünk! Ámen.

Nem ijedek meg semmilyen helyzettől, mert Isten velem van.
Joseph Tosin (Lagos, Nigéria)

IMÁDKOZZUNK A MUNKÁT KERESŐKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2022 Augusztus
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek