2022. szeptember 10. szombat

Jézus főpapi imádsága: De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.

Jn 17,20-26.

BETÖLTENI SZEREPÜNKET

Ezért ád jelt néktek Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. (Ézs 7,14 - Károli Gáspár)

Már egészen fiatal korom óta kaptam tanítást Isten ígéreteiről otthon és a gyülekezetben is - azokról, amelyeket Isten már teljesített, és amelyeknek még be kell teljesedni. Elképzelem, hogy Jézus anyjának, Máriának gyermekkora is hasonló lehetett.
Mária idejében a zsidók sóvárogva várták a Messiást, ezért valószínűleg tanulmányozták azokat a szent iratokat, amelyek róla beszéltek. Az Ézs 7,14 ezt mondja: a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek fogja nevezni. Csodálatra késztet, amikor arra gondolok, hogy Mária a templomban egy pap lábainál ült, és hallotta, amint ezt a részt felolvassa, miközben fogalma sem volt róla, hogy itt tulajdonképpen róla van szó.
Most, kétezer évvel később, amikor te és én olvassuk Isten szavát, bizonyosak lehetünk afelől, hogy részünk van ebben a kibontakozó történetben. Talán nem kaptunk olyan szerepet, mint Mária, de amikor Jézus a Jn 17,20-26-ban a jövő századok hívőiért imádkozott, akkor rólunk beszélt. A mi részünk a történetben az, hogy egyek legyünk a többi hívővel, hogy mindenki meglássa bennünk Krisztus szeretetét. Ha követjük Isten parancsait és szeretjük egymást, akkor a valaha írt legjobb történet fontos szereplőivé válunk.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy részt vehetünk egyre kibontakozó történetedben. Segíts, hogy úgy szeressünk másokat, ahogy Jézus ezért imádkozott. Ámen.

Fontos szerepem van Isten kibontakozó történetében.
Jody Williams (Illinois, USA)

ADJUNK HÁLÁT, HOGY AZ ÜDVTÖRTÉNET RÉSZEI LEHETÜNK!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2022 Szeptember
Ke Sze Cs Szo Va
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek