2023. március 12. vasárnap

Az ÚR pedig ezt mondta Józsuénak: A mai naptól kezdve naggyá teszlek téged egész Izráel szemében, hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Parancsold meg azért a szövetség ládáját vivő papoknak: Amikor odaértek a Jordán vizéhez, álljatok bele a Jordánba! Azután ezt mondta Józsué Izráel fiainak: Jöjjetek ide, és hallgassátok meg Isteneteknek, az ÚRnak beszédét! Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek - mondta Józsué -, és hogy ő valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hettitákat, a hivvieket, a perizzieket, a girgásiakat, az emóriakat és a jebúsziakat: íme, az egész föld Urának a szövetségládája átmegy előttetek a Jordánon! Most tehát válasszatok ki tizenkét férfit Izráel törzseiből, törzsenként egyet-egyet. És mihelyt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az ÚRnak, az egész föld Urának a ládáját viszik, a Jordán vize kettéválik, a felülről lefelé folyó víz pedig megáll, akár egy gát.
Akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A Jordán medre pedig aratás idején mindvégig egészen tele volt. Amint a ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén beleért a vízbe, egyszerre csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, feltornyosult egy nagy szakaszon, akár egy gát, Ádámnál, annál a városnál, amely Cáretán mellett volt, az Arábá-tenger, azaz a Sós-tenger felé folyó víz pedig teljesen különvált. Így kelt át a nép Jerikóval szemben. Az ÚR szövetségládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izráel átkelt, és mindaddig száraz volt a folyómeder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon.

Józs 3,7-17.

BÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA

Légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak jársz. (Józs 1,9)

Ott álltam és mereven bámultam a 184 méter hosszú függőhíd túlvégét, ami egy széles folyó felett ívelt át. A tériszonyom miatt földbe gyökerezett a lábam, így képtelen voltam átadni magam az élménynek. Lányom megígérte, hogy nem fog olyan hídra vinni, ami nagyon kileng, és bátorított, hogy nézzek szembe a félelmemmel, és tegyek néhány lépést a hídon. A híd erősnek tűnt a vastag fémkorlátokkal. Végignéztem, ahogy valaki lendületesen végigment a hídon megállás és aggodalom nélkül.
Végül lépésenként elindultam a túloldal felé. Megálltam a közepén, hogy megcsodáljam a gyönyörű látványt, ami csak onnan látható. Aztán lépésenként folytattam utamat a túloldalra.
Józs 3-ban azt parancsolta Isten az izraelitáknak, hogy menjenek át a Jordán folyón, hogy beléphessenek az ígéret földjére. Isten utasította a papokat, hogy lépjenek be a folyóba. Engedelmeskedtek parancsának, és nyugodtak maradtak a dühöngő árban. Mindeközben Isten csodálatos módon megállította az áradást, és az emberek száraz lábbal keltek át a folyón. Sok ijesztő helyzettel kerülünk szembe, amik felett nincs kontrollunk. Istenbe vetett bizalmunk segíthet abban, hogy legyőzzük félelmeinket és lépésről lépésre haladjunk előre.

Imádság: Urunk, adj bátorságot, hogy szembenézzünk félelmeinkkel és bizalmat, hogy segítségeddel előre menjünk! Ámen.

Mely félelem legyőzéséhez van szükségem Isten segítségére?
Carol Harrison (Saskatchewan, Kanada)

IMÁDKOZZUNK BÁTORSÁGÉRT, HOGY SZEMBENÉZZÜNK FÉLELMEINKKEL!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2024 Április
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek