2024. április 2. kedd

Azután így folytatta Jézus: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.

Lk 15,11-32.

A TÉKOZLÓ FIÚ

Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet élt. (Lk 15,13)

Csakúgy, mint a fiatalabb fiú Jézus példázatában, én is kicsapongásban tékozoltam az életemet. A kábítószer és az alkohol annyira tönkretett, hogy már csak árnyéka voltam önmagamnak. Legbelül mégis éreztem, hogy kell lennie egy jobb életnek.
2013 júniusában egy borús szombaton azon kaptam magam, hogy egy dél-delaware-i templom előtt üldögélek. Anonim kábítószeresek találkozójára vártam, de korán érkeztem, és rajtam kívül nem volt még ott senki. Nem sokkal utánam behajtott egy férfi a templom parkolójába, és leparkolt a lelkésznek fenntartott helyre. Elmeséltem neki a történetemet. Figyelmesen végighallgatott, majd meghívott a másnapi istentiszteletre, hogy hallgassam meg a tékozló fiúról szóló prédikációját. Szívem mélyén tudtam, hogy részt kell vennem azon az istentiszteleten.
Másnap a templom első sorában ültem, és úgy éreztem, a lelkész nekem prédikál. Egy órán belül tudtam, hogy többé egyetlen napot sem fogok eltékozolni. A gyülekezet befogadott, és semmihez nem hasonlítható áldást nyert az életem. Tékozló fiú vagyok, akit Isten szeretettel fogadott.

Imádság: : Drága Urunk, bocsáss meg, hogy eltékozoljuk a napjainkat. Segíts, hogy felismerjük, mennyire értékes az élet! Ámen.

Jézus mindig hazavár.
Christopher King (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ GYÓGYÍTÓ CSOPORTOKÉRT!

Hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges!

2024 Április
Ke Sze Cs Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Tárhelyszolgáltatónk

Napi áhítat feliratkozás

captcha 

Bejelentkezés

Legújabb kommentek